Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

สมัครงาน

รับสมัคร

1. ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

2. Foreign Teachers (English native speakers)

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ