Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2562 (SUMMER 2019)

ด้วยโรงเรียนดวงวิภาได้กำหนดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน 2562 (SUMMER 2019)
ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.00น.
เพื่อให้นักเรียนได้เสริมทักษะความรู้ โดยเน้นสอนเนื้อหาความรู้ของภาคเรียนที่ 1/2562
ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ (ครูไทย/ต่างชาติ)คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ
และกิจกรรมเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่เปิดสอนดังนี้

กิจกรรมที่ 1
– ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถม 4 เรียนวิชาการในภาคเช้า ภาคบ่ายกิจกรรมเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (Math & Science,Art,Cooking Design,Sport,Musical&Sound etc.)

– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เน้นติว 5 วิชาหลัก (ไทย, คณิต, วิทย์, อังกฤษ, สังคม)
เพื่อสอบเข้าม.1 โดยอาจารย์ภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญจากโรงเรียนมัธยมชื่อดัง

กิจกรรมที่ 2
เรียนว่ายน้ำ รับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขึ้นไป (เรียนกลุ่ม 15.00 – 16.00 น.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ผู้ปกครองสนใจกิจกรรมใด กรุณาส่งใบตอบรับมาที่ครูประจำชั้น
หรือธุรการภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระค่าเรียนพิเศษ
ได้ทุกวันในเวลาราชการหรือ โทร. 02-416-0957-60
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทุกกิจกรรม