Logo โรงเรียนดวงวิภา
Duangvipa School

Tel: 02-4160957-60  Fax: 02-8935363

กิจกรรมเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560

1. เปิดสอนพิเศษช่วงปิดภาค (ตุลาคม)
วันที่ 2 – 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น.
เรียนวิชาการระดับชั้นอนุบาล – ป.4 เสริมความรู้ ไทย คณิต
วิทย์ สังคม อังกฤษ จีน Computer ศิลปะ ว่ายน้ำ
พร้อมชีทการเรียน อาหารกลางวัน ผลไม้ อาหารว่าง

สำหรับชั้นป.5-6 ติวเข้มม.1 จัดคอร์ส “ติวเข้ม”
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้าม.1
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูมืออาชีพมาเป็นติวเตอร์
เชิญอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมชื่อดัง เพิ่มความรู้ตะลุยโจทย์ในการสอบ LAS ของประถม 5

เรียนว่ายน้ำกลุ่ม
รับรองผลสอนโดย อ.อนันท์ (ครูโจ) อ.วันเฉลิม (ครูเหลิม)
เวลา 15.00 – 16.00 น.

2. เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เลิกเรียนเวลา 16.00 น.

3. เรียนพิเศษเสาร์ภาคเรียนที่ 2/2560
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตลอดภาคเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1- ป. 4 เสริมความรู้ 6 วิชาหลัก ไทย คณิต วิทย์
สังคม อังกฤษ(ไทย/ต่างชาติ) Computer
สำหรับชั้นป.5-6 ติวเข้มม.1 โดยคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยม
ชื่อดังที่มีประสบการณ์ การสอนมากว่า 30 ปี

เฉพาะชั้นป.5-6 พิเศษสมัครเรียน 2 คอร์ส ควบคู่กัน จาก 5,200 บาท
เหลือเพียง 4,900 บาท เพียงท่านผู้ปกครองชำระเงินภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น

4. ชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2560
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2560
ชำระด้วยบัตรเครดิตในช่วงวันดังกล่าวไม่คิดค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ
– เปิดสอนพิเศษเดือนตุลาคม และพิเศษวันเสาร์ 2/2560 รับสมัครบุคคลภายนอกด้วย
– นั่งรถโรงเรียนเพิ่มหรือยกเลิกนั่งรถ แจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อการจัดบริการ